Skip to Content

مدیر گروه حقوق بین الملل منصوب شد

دکتر محمد علی سبحان اللهی رییس دانشگاه با عنایت به مراتب تخصص و شایستگی ، در حکمی سرکار خانم دکتر راحله سید مرتضی حسینی را به سمت مدیر گروه حقوق بین الملل به مدت دو سال منصوب کرد.

امید است با مشارکت و همکاری و همدلی اعضای هیأت علمی در جهت ارتقای بیش از پیش توان علمی و کیفیت آن دانشکده گام های موثری بردارید.

همچنین در نامه ایی از زحمات دکتر تقی پور در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی حقوق بین الملل تقدیر و تشکر شد.