قابل توجه دانشجويان غيرايراني بورسيه دانشگاه خوارزمي (ويژه دانشجويان پسر)

 

 

 

ششمين دوره ضيافت انديشه ويژه دانشجويان غير ايراني بورسيه با همكاري نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در اسفند ماه و در شهر باستاني شيراز برگزار مي شود. لذا شايسته است دانشجويان غيرايراني بورسيه دانشگاه نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. جهت شركت در اين ضيافت به سايت melal.nahad.ir مراجعه نمايند.

تذكر: با توجه به ظرفيت محدود اردو انتخاب افراد براي حضور در اردو بر اساس مليت هاي مختلف و پارامترهاي زير خواهد بود:

1- متقاضي براي اولين بار در اردوي ضيافت انديشه ثبت نام كرده باشد.

2- از دانشجويان غير ايراني جديدالورود دانشگاه باشد.

3- دوره آموزش زبان فارسي( مقدماتي و تكميلي ) را با موفقيت گذرانده باشد.

مهلت ثبت نام: تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1395/12/10

زمان برگزاري: 19 الي 25 اسفند ماه سال 95 ويژه پسران

زمان برگزاري ضيافت انديشه ويژه دانشجويان غير ايراني بورسيه دختر متعاقباً اعلام مي گردد.

 

معاونت دانشجویی - فرهنگی