Skip to Content

رییس دانشکده‌ی علوم جغرافیایی منصوب شد

 
جناب آقای دکتر عزت الله قنواتی 
 
دکتر سبحان‌اللهی طی حکمی، آقای دکتر حمید جلالیان را به عنوان رئیس دانشکده‌ی علوم جغرافیایی منصوب کرد.
همچنین ایشان در نامه‌ای از زحمات و خدمات آقای دکترعزت الله قنواتی رییس پیشین این دانشکده تقدیر و تشکر کرد.