Skip to Content

دومین همایش ملی ورزش در کودکی

برگزاری دومین همایش ملی ورزش در کودکی در آذر 96

با توجه به اهمیت فعالیت و ورزش در دوران کودکی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت ماه 1395 اولین همایش ورزش در کودکی را برگزار نمود که مورد استقبال جامعه دانشگاهی بخصوص متخصصان تربیت بدنی و معلمان و مربیان آموزش و پرورش قرار گرفت. از اینرو دانشگاه خوارزمی مفتخر است در دومین همایش ملی ورزش در کودکی در آذرماه 1396 در خدمت پژوهشگران و متخصصان عرصه فعالیت و ورزش باشد.
در این همایش  اعضاء هیات علمی، دانشجویان، دبیران آموزش و پرورش و مربیان مهد کودک گرد هم می آیند تا آخرین یافته های پژوهشی و ایده های خود را به اشتراک گذارند، چالشها و مشکلات حرکتی در کودکان را بررسی و در این زمینه از دیدگاهها و دانش یکدیگر جهت حل این چالشها بهره مند گردند.
کمیته علمی و اجرایی دومین همایش ملی "ورزش در کودکی" از همه عزیزان جهت شرکت در این رویداد علمی دعوت به عمل می آورد تا تازه ترین نتایج پژوهشی خود را ارائه نمایند

  مهلت ارسال چکیده مقاله تا 15 مهر ماه تمدید شده است

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://nsch.khu.ac.ir مراجعه نمایید.