Skip to Content

دانشگاه خوارزمی به سوی احداث شهر سلول‌های بنیادی

 
 
 
 
 روز دوشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۶ در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با حضور آقای دکتر سبحان‌اللهی رئیس دانشگاه، قرارداد احداث شتاب دهنده‌ی سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت، بین دانشگاه خوارزمی و شرکت پرسیس ژن امضا شد. 
 این قرارداد به امضای آقایان دکتر سبحان‌اللهی رئیس دانشگاه، دکتر محمودی رئیس سندیکای بیوتک ایران، دکتر کارآگاه مدیرعامل شرکت و دکتر نبیونی مدیر پروژه‌ی شهر سلول دانشگاه خوارزمی رسید. 
قرار است تا پایان مهرماه کلنگ احداث این مرکز مهم با حضور مسئولان کشوری و استانی در پردیس کرج به زمین زده شود.
ضمن تبریک این پیشرفت مهم و امیدبخش به همه‌ی شما دانشگاهیان گراتقدر، منتظر اخبار تکمیلی باشید.