خدمتی جدید از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

 

 راه اندازی Certificate امنیتی سامانه گلستان

 
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، به منظور تسهیل و تسریع دسترسی کاربران گرامی (استادان بزرگوار، همکاران گرامی و دانشجویان عزیز) به سامانه گلستان و رفع مشکل certificate امنیتی این سامانه، اقدام به تهیه و نصب certificate امنیتی بر روی سامانه گلستان نموده است.
 
 
 
 
 
لذا کاربران گرامی سامانه گلستان (استادان بزرگوار و دانشجویان عزیز)، از این پس می توانند با سهولت و سرعت هرچه بیشتر و بدون هیچگونه مشکلی به سامانه گلستان و صفحه کاربری خود دسترسی داشته باشند.
 
 
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات