منو های اصلی
Skip to Content

گزارش برگزاری دومین همایش MBA , DBA

گزارش برگزاری دومین همایش MBA , DBA با هدف راهکارهای مدیریتی اقتصادپسا تحریم

با عنایات باریتعالی دومین همایش (رایگان) بزرگ دانشگاه خوارزمی با هدف ارائه راهکارهای مدیریتی و تحلیل بازار و اقتصاد پسا تحریم برگزارشد.

این همایش با حضور مدیر کل دفتر آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی ، اساتید مدیریت و برندهای مطرح ، تولیدکنندگان ، واردکنندگان ، و مدیران کسب و کارهای مختلف برگزارشد.در مورخ پنج شنبه 1395/02/09 پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی ، دبیرهمایش به بررسی اهداف این همایش پرداخت و سپس از سخنران حاضر در سالن دعوت نمود تا به ایراد نظرات خود بپردازد . سخنران مدعو به ترتیب به بررسی و تحلیل بازار مسکن پسا تحریم ، مباحث مربوط به مدیریت ادعا وامورقراردادها ، مبحث مدیریت نیروی انسانی و مدیریت رفتار مصرف کننده پرداختند.در پایان نیز با انجام پذیرایی همایش به پایان رسید.