منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی ایویوز(Eviews)

مرکزآموزش های آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی با همکاری دانشکده اقتصاداقدام به برگزاری کارگاه آموزشی(مقدماتی)ایویوز(Eviews) بااعطای گواهینامه معتبراز دانشگاه خوارزمی می کند برای اطلاعات بیشتر به کینک زیر مراجعه نمایید.

                                                    برای دریافت بروشور کلیک کنید