نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ورود به سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه خوارزمی

متقاضیان محترم در رشته های مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش مدیریت اجراییمديريت عالي كسب و كار ( DBA ) گرايش مديريت استراتژیک

فقط ازطریق پرداخت فیش به بانک اقدام نمایند.