نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای ثبت نام

 

راهنمای ثبت نام (مهم)

متقاضی محترم پس از تکمیل فرم ثبت نام لطفا  مبلغ  علی الحساب شهریه ترم اول به شماره حساب 201105129 بانك تجارت بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه خوارزمي ، واریز و فیش را به شماره فکس 02188936086 ارسال نمایید.