نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ها

1 ) معرفی دوره های کوتاه مدت

 • دوره های آموزشی پودمانی ماموران مالیاتی

 • پودما نهای آموزشی کارکنان معاونت هزینه خزانه داری کل کشور

 • سایر دوره های کوتاه مدت

2. معرفی دوره های بلند مدت

 • دوره کاردانی حسابداری سال 1367

 • دوره کاردانی امور گمرکی

 • دوره کاردانی حسابداری سال 1371

 • دوره معادل کاردانی کامپیوتر

 • دوره معادل کارشناسی ناپیوسته

 • دوره معادل کارشناسی اقتصاد نظری

 • دوره معادل کارشناسی حسابداری با گرایش مالیاتی

 • دوره معادل کارشناسی ارشد

 • دوره کاردانی ویژه بسیجیان

 • دوره کارشناسی ناپیوسته ویژه بسیجیان

 • دوره های کاردانی استانها