نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1395

کلیک کنید

تذکر مهم

دانشجویانی که در مهلت قانونی (11 لغایت 15 بهمن) موفق به انتخاب واحد نشده اند صرفا" با مراجعه حضوری به مرکز آموزش آزاد و مجازی می توانند از تاریخ 16 لغایت 20 بهمن انتخاب واحد نمایند. طبعا" هرگونه انتخاب واحد بعداز 20 بهمن با پرداخت جریمه مصوب هیات امناء دانشگاه معادل یک سوم شهریه ثابت ورودی مقطع خودتوسط تحصیلات تکمیلی به عمل می آید.