منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه امتحانی دوره های کارشناسی ارشد مجازی در نیمسال اول97-96

برنامه امتحانی دوره های کارشناسی ارشد مجازی در نیمسال اول97-96

 

تاريخ امتحان دروس گروه امتحاني                                                                                 نام استاد محل امتحان
پنج شنبه 1396.10.21 كاربرد مجموعه هاي فازي درتصميم گيري و برنامه ريزي محمدحسن مرادي (E-learning) 3-22   *   3-24
پنج شنبه 1396.10.21 تصميم گيري با معيارهاي چندگانه رضا يوسفي زنوز 3-41
پنج شنبه 1396.10.21 اصول و مباني لجستيك و زنجيره تامين حامد سليماني(E-learning) 4-22
پنج شنبه 1396.10.21 نظريه هاي سازمان و مديريت سعيد جعفري نيا 3-31    *   3-32
پنج شنبه 1396.10.21 مديريت كيفيت  جعفرزاده افشاري 4-32 *  4-34
جمعه 1396.10.22 روش تحقيق و سمينار(بهینه سازی) فاطمه نارنجي ثاني (E-learning) 3-42
جمعه 1396.10.22 مباحث منتخب در لجستيك و زنجيره تامين يونس جاويد 3-41
جمعه 1396.10.22 مديريت منابع انساني سعيد جعفري نيا 3-31  *  3-32
جمعه 1396.10.22 تصميم گيري براي مديران رضا يوسفي زنوز نمازخانه
پنج شنبه 1396.10.28 سيستمهاي صف دنيا رحماني (E-learning) 3-22  *  3-24
پنج شنبه 1396.10.28 شبيه سازي سيستم هاي لجستيكي حميدرضا ايزدبخش 4-22
پنج شنبه 1396.10.28 زنجيره تامين الكترونيكي نسيم غنبر طهراني 4-14
پنج شنبه 1396.10.28 حسابداري براي مديران آرش تحريري(E-learning) 3-31   *   3-32
پنج شنبه 1396.10.28 اصول كارآفريني نادر سيد اميري(E-learning) 3-41   *   3-42
جمعه 1396.10.29 تئوري توالي عمليات بهمن نادري 3-41
جمعه 1396.10.29 روش تحقيق و سمينار(لجستیک) فاطمه نارنجي ثاني (E-learning) 3-22
جمعه 1396.10.29 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت سيد امير رضا ابطحي نمازخانه
جمعه 1396.10.29 شبيه سازي كامپيوتري حميدرضا ايزدبخش 3-42
جمعه 1396.10.29 مديريت عمليات سيد امير رضا ابطحي نمازخانه