منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین دوره آموزشی مدیران دایره ساختمان بانک صادرات

در راستای تفاهم‌نامه دانشگاه خوارزمی با بانک صادرات، اولین دوره آموزشی مدیران دایره ساختمان بانک صادرات توسط مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی از تاریخ 11 خرداد الی 13 خرداد با شرکت 35 نفر از مدیران بانک برگزار شد. بنا بر گفته مدیر مرکز آموزش‌های آزاد دوره‌های برگزار شده شامل موارد ذیل بود.

1 ضوابط ساخت‌وساز شهری

                                                2- شرایط عمومی پیمان، ادعاها و آشنایی با فهارس بها

                                               3- تنظیم انواع قراردادهای اجرای ساختمان و قرارداد پیمانکاران