منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب مرکز بعنوان مرجع برگزاری آموزش حسابداری تعهدی در وزارت اقتصاد و دارایی

پیرو دیدار ریاست محترم دانشگاه، معاون آموزشی و مدیر مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی با جناب آقای دکتر اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و در راستای پیگیری توافقات جلسه مذکور و پیاده‌سازی سیاست‌های معاون محترم آموزشی، روز دوشنبه دهم خرداد ماه مدیر کل اداره تلفیق حساب ها و روش های حسابداری وزارتخانه و هیئت همراه با مدیر مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی نشست مشترکی برگزار گردند. در این دیدار آقای دکتر غلامرضا نوری توانمندی‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه را معرفی و ارایه نمودند که براساس آن توافقهای لازم در خصوص مبادله تفاهم‌نامه، معرفی دانشگاه به‌عنوان مرجع مورد تائید در امر آموزش حسابداری تعهدی و همچنین نحوه تولید و ارائه محتوی آموزش مجازی در خصوص دوره حسابداری تعهدی تصمیماتی اتخاذ گردید که به‌زودی به اجرا درخواهد آمد.