راهنمای ثبت نام (مهم)

متقاضی محترم پس از تکمیل فرم، کلید ارسال را کلیک نموده و سپس جهت پرداخت هزینه مصاحبه بر روی تصویر ورود به سامانه پرداخت الکترونیکی مرحله پرداخت را کامل نمایید.  نتیجه پرداخت  به ایمیل شما ارسال خواهد شد. در غیر این صورت ثبت نام شما ناتمام خواهد ماند.

تذکرمهم: ثبت نام  دوره ی "آشنایی با الزامات ایزو 9001 ویرایش 2015" بصورت رایگان می باشد.

 

Text to Identify