راهنمای ثبت نام (مهم)

متقاضی محترم پس از تکمیل فرم ثبت نام لطفا  مبلغ  علی الحساب شهریه ترم اول به شماره حساب 201105129 بانك تجارت بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه خوارزمي ، واریز و فیش را به شماره فکس 02188936086 ارسال نمایید.

 

 

Text to Identify

متقاضیان محترم در رشته های مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش مدیریت اجراییمديريت عالي كسب و كار ( DBA ) گرايش مديريت استراتژیک

فقط ازطریق پرداخت فیش به بانک اقدام نمایند.