دوره کارشناسی ناپیوسته ویژه بسیجیان دوره کارشناسی ناپیوسته ویژه بسیجیان

  این دوره با ظرفیت 35 نفر از بسیجیان وزارت دارایی از سال 1377 شروع گردیده که تعداد 15نفر در سال1379 فارغ التحصیل شدند.