دوره کاردانی ویژه بسیجیان دوره کاردانی ویژه بسیجیان

  این دوره با ظرفیت حدود 40 نفر از بسیجیان وزارت دارایی ازسال1373 شروع گردیده و تعداد 27 نفر در سال 1376فارغ التحصیل شدند.