دوره های کاردانی استانها دوره های کاردانی استانها

در سال در تهران و 8 مرکز استان دیگر 320 نفر دانشجو در رشته مالی مالیاتی پذیرش شده و اکثر آنها موفق به اخذ مدرک کاردانی شدند.مراکز که این دانشکده با ایجاد واحد درآنها درسال 1382 دوره کاردانی اجرا نمود به شرح زیر می باشد.

  1. تبریز : برای پذیرش دانشجویان شاغل در استانهای آذربایجان غربی و اردبیل و آذربایجان شرقی

  2. شیراز :برای پذیرش دانشجویان شاغل دراستانهای بوشهر وکهگیلویه و بویراحمد و فارس

  3. رودسر: برای پذیرش دانشجویان شاغل دراستانهای گیلان و مازندران

  4. مشهد: برای پذیرش دانشجویان شاغل دراستان خراسان سابق

  5. کرمان : برای پذیرش دانشجویان شاغل دراستانهای سیستان وبلوچستان، هرمزگان و کرمان

  6. اهواز : برای پذیرش دانشجویان شاغل دراستانهای استانهای ایلام ، لرستان و خوزستان

  7. کرمانشاه: برای پذیرش دانشجویان شاغل در استانهای کردستان ، همدان و کرمانشاه

  8. اصفهان : برای پذیرش دانشجویان شاغل دراستانهای چهارمحال وبختیاری و اصفهان