کارگاه ها و دوره ها برگزار شده ( کرج ) کارگاه ها و دوره ها برگزار شده ( کرج )

الف) برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی

  1. ارتقاء دانش امنیت فناوری اطلاعات ( با حضور مدیران و کارشناسان ارشد )

ب ) دوره تخصصی آموزش مدیران و کار شناسان شرکت توزیع برق البرز

  1. حسابداری پروژه
  2. مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
  3. زبان تخصصی انگلیسی بخش توزیع
  4. آشنایی با مشخصات فنی تجهیزات توزیع برق
  5. آشنایی با نرم افزار اتفاقات
  6. مهندسی ارزش
  7. نقش مدیریت نگهداری در افزایش بهره وری صنعت برق

  8. آشنایی با طراحی و توسعه شبکه توزیع

ج) برگزاری دوره برای دانشجویان

  1. آشنایی با نرم افزار Matlab